POBRESA ZERO

El proper 20 d’octubre estarem posant una nota de ritme i color contra la pobresa. Els nostres tambors donaran fe acústica de que l’empobriment és una ferramenta d’exclussió social. Altre any contra la desigualtat! Plaça d’Alfons el Magnànim a les 18 h.